กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ไม่มีหมวดหมู่

เพลงลูกทุ่ง

วันนี้ได้มีโอกาสดูรายการชิงช้าสวรรค์ ยังคงเป็นรายการดีมีคุณค่าน่าพูดถึงเช่นเดิม เด็กๆที่มาเป็นนักร้องคงต้องได้รับการฝึกหัดให้ออกเสียงชัดถ้อยชัดคำ เสียง ร ล และคำควบกล้ำ เป็นเรื่องที่จะหายไปจากคนไทย รวมทั้งการออกเสียงวรรณยุกต์ที่เพี้ยน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเด็กๆที่ได้ฝึกหัดร้องเพลงลูกทุ่ง ก็เท่ากับได้ฝึกหัดให้ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปพร้อมกับการฝึกร้องเพลง